Back to top
L&E Grand Opening (Vietnam)
Date: 21/12/18
News
& Event

L&E จัดแกรนด์โอเพนนิ่ง Lighting & Equipment (Vietnam) ย้ำ ผู้นำธุรกิจด้านแสงสว่างรายใหญ่ในอาเซียน
.
L&E พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในตลาด AEC ครั้งใหญ่ประกาศจัดงานเปิดตัว Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. ณ ประเทศเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบ วันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากทำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศเวียดนามนานกว่า 13 ปี
.
นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า L&E และบริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการจัดงานเปิดตัวครั้งใหญ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เบียนหัว เมืองดองไน ประเทศเวียดนาม
.
Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. นอกจากผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศเวียดนามแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยังนำไปจำหน่ายสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ เรายังมี Lighting Application Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจในประเทศเวียดนาม โดยจะยังคงรักษารูปแบบธุรกิจ Lighting Solution Provider เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานทุกๆประเภท และมุ่งหวังอย่างยิ่งว่า L&E จะเป็นบริษัทที่ลูกค้าในเวียดนามวางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่างจากเรา
.
L&E ตระหนักดีในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดี มุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ส่งเสริมการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม ซึ่งสอดรับกับปรัชญาองค์กร ที่ว่า ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม
.
นับตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งกว่า 13 ปี ที่เราเริ่มเข้ามาตั้งสำนักงานตัวแทน ณ เมืองโฮจิมินห์ และมีส่วนในงานโครงการ อาคารพาณิชย์, โรงแรม, รีสอร์ท, ช็อปปิ้งมอลล์, โชว์รูม, ร้านอาหาร โรงงานและคลังสินค้า หลายแห่ง อาทิ อาคาร Time Square, โรงแรม Novotel Danang และ Ferris View Entertainment Center สำหรับการเปิด Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. ขึ้น ณ ประเทศเวียดนามนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของ L&E ที่จะบรรลุสู่เป้าประสงค์ที่วางไว้ในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง
.
สำหรับในปีแรก Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. วางแผนผลิตโคมไฟกล่องเหล็กสำหรับใช้ในบ้านอยู่อาศัย โรงงาน และอาคารพาณิชย์ โดยตั้งเป้าการผลิต 500,000 โคมต่อปี โดยครึ่งหนึ่งจะจำหน่ายในประเทศเวียดนาม และอีกครึ่งหนึ่งส่งกลับมาจำหน่ายในประเทศไทย การเปิดบริษัทย่อยอย่างเต็มรูปแบบในเวียดนามครั้งนี้ รวมถึงการขยายตัวของงานส่งออกในประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลให้อัตราการเติบโตของงานส่งออกมากกว่า 50% และสัดส่วนของส่งออกจะเพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2561 เป็น 9% ในปี 2562

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED
Date: 21/08/18
News
& Event

L&E นำโดย 
- คุณปกรณ์ บริมาสพร (ประธานกรรมการบริหาร) 
- คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน (กรรมการบริหาร) 
- คุณพงศกร อู่วุฒิพงษ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED) 
- คุณอรลักษณ์ บริมาสพร (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง) 
.
ได้ให้การต้อนรับ 
- นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ( รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ) 
- นายชัยพร มานะกิจจงกล ( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) 
- นายสมบูรณ์ หอตระกูล ( ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) 
- นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ( รองผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ) 
.
ในโอกาสมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED และร่วมกันหารือเพื่อพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ณ โรงงาน L&E นพวงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างครบวงจรและได้รับกสรรับรองมาตราฐาน ISO9001 และ ISO14001 L&E ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ ระบบ Automation เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกำลังผลิต ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ในต้นทึนที่ต่ำลง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากกระบวนด้านการผลิต แล้วบริษัทยังมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฎิบัติการทดสอบ ทีได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 17025 มีผลงานวิจัยที่ได้ร่วมพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขออนุโมทนาบุญ
Date: 21/08/18
News
& Event

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขออนุโมทนาบุญ 
LIGHTING & EQUIPMENT Public Company Limited.(L&E) ที่ได้บริจาคหลอดไฟฟ้าชนิด LED ให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 1,000 หลอด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อใช้ในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ 3) และศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ 4) 

ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมา จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป 

CR.https://www.facebook.com/ybatpage
 

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
Date: 06/07/18
News
& Event

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมิณผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และเข้าร่วมโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1 เพื่อขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ต่อไป